Stijl

Bij het begeleiden van veranderingsprocessen is mijn basisfocus een relationeel en systemisch perspectief.  Meestal vertaalt zich dat in vragen zoals:

  • Hoe zit het met de balans van geven en nemen tussen de verschillende partners?
  • Heeft iedereen een eigen en juiste plek, vanuit het grotere geheel bekeken?
  • Hoe is men (al of niet bewust) trouw aan de eigen bezieling, de stichter(s-bezieling)?
  • Welke (doorgaans onbewuste) normen en waarden zijn de wérkelijke drijfveer van het dagdagelijkse handelen? Op individueel vlak betekent dit het kijken naar de balans tussen tussen innerlijke en uiterlijke drijfveren, tussen ratio, gevoel en bezieling.

Mijn coachende stijl zou ik beschrijven als: Empathisch, mild confronterend, ervaringsgericht (niet alleen praten over, maar ook lijfelijk ervaren). Dit alles is ingebed in een verzorgd didactisch kader (inzicht bevorderen, duiding geven) en steeds gericht op persoonlijke groei.

Mijn achtergrondprofiel: Ik situeer me vooral in de traditie van het werk van C.G. Jung, C. Rogers, Bert Hellinger, en de AI (Appreciative Inquiry). De “waarderende benadering” (Appreciative Inquiry) is voor mij een sleutelbegrip in het werken met teams en organisaties: Zo veel mogelijk vertrekken van de “(werk-)goesting” en van de positieve hechting die er is, om vanuit deze krachten aan verandering te werken. Hierbij is echter steeds de scherpe duidelijkheid van een welomlijnd werk-kader aangewezen.  Daarbij biedt het systemisch perspectief een degelijke houvast.