Atlas Behandeling

Voor uitgebreide inhoudelijke info kunt u meer lezen en bekijken op  www.atlasbehandeling.be

Ik kader deze behandeling in een coachend consult waar uitgebreid stilgestaan wordt bij iedereen z'n  unieke fysieke én psychische "blauwdruk".

Naast de mechanische correctie op zich, worden verbanden aangereikt met uw eigen ontwikkelingsgeschiedenis. Bedoeling is om handvaten aan te reiken die helpend kunnen zijn om uw eigen groeiproces als mens beter te sturen.

Meestal gaat het om onbewuste overlevingspatronen te (leren) herkennen, te accepteren, en voldoende los te laten om zo meer ruimte te leren geven aan ontplooiing van de unieke eigenheid.

De atlasbehandeling werkt heel sterk in op het onbewuste ("neurovegetatieve") regelmechanisme waar de vertaalslag gebeurt van ons relationeel functioneren naar een meer of minder gespannen fysieke basishouding.

Dit leidt doorgaans tot een behandeling met zeer hoog “rendement”: Een minimum aan behandelcontacten ( 2 à 3, met af en toe herhaling op langere termijn) leidt doorgaans tot een duurzaam gezondheidsbevorderend effect op fysisch én psychisch vlak.

De behandeling verhoogt ook het rendement van andere natuurgeneeswijzen (methodes die het zelfgenezende vermogen versterken) zoals osteopathie, acupunctuur, homeopathie, én van psychologisch werk (NLP, EMDR, ....).

Het is een erg krachtige ingang tot de onbewuste balansmechanismen: Zowel op mechanisch als op psycho-sociaal vlak worden deze gestimuleerd om te herijken in de richting van meer gezonde, ontspannen lichaamshouding én meer gezonde psycho-sociale interacties.

Praktisch

De basis-atlasbehandeling bestaat doorgaans uit 2 sessies met gemiddeld een 6 à 8 weken interval. Voor ongeveer 2/3 van de cliënten is dit voldoende voor een vrij duuzame correctie (effect van meerdere maanden). In de eerste sessie vindt de atlascorrectie reeds grotendeels plaats. Tijdens de tweede sessie is er een controle , een aanvulling (verdieping) en evaluatie.

Verdere sessies zijn meestal pas aangewezen op langere termijn (na maanden tot jaren); de noodzaak hieraan varieert sterk van persoon tot persoon, mede afhankelijk van de leeftijd, de basis-conditie en de ontwikkelde stresshanterings-vaardigheden.

De eerste sessie (ongeveer 1 uur) kost 95 Euro, de tweede en eventueel latere sessies (ongeveer 45 min.) 75 Euro. Enkel het arts-consult komt in aanmerking voor RIZIV-terugbetaling.

Er is geen bijzondere voorbereiding vereist. Idealiter plant men de behandeling in een eerder rustige periode in (niet meer dan de routine-matige bezigheden).

Voor de behandeling zal u gevraagd worden de nek vrij te maken (liefst geen rolkraag, lang haar samenbinden) en de schoenen uit te doen (nakijken beenlengteverschil).