Counseling Gesprek

Een counseling-gesprek heeft als doel uw zelfredzaamheid in het omgaan met levensvragen (inclusief gezondheid…) optimaal te ondersteunen.
Waarop kan dit gericht zijn?

  • Op het vlak van emoties: het accepterend verkennen van de eigen emoties is vaak steunend, verhelderend en bevrijdend in een beknellende levenssituatie. Verlichting van sommige fysieke klachten is hier een logisch gevolg van.
  • Op het vlak van cognities(kennis): het beter inzicht krijgen in het hoe en waarom van de eigen gedragingen en die van de eigen sociale context, helpt om het eigen leven beter in handen te kunnen nemen. Dit vermindert op zijn beurt psychische spanningen, wat ook veel fysieke klachten doet afnemen.
  • Op het vlak van spiritualiteit (verbondenheid, zingeving): het zich kunnen verbinden en verzoenen met de juiste eigen plaats in het grotere Geheel is cruciaal voor duurzaam herstel en balans. Het brengt rust op een dieper bewustzijnsniveau, wat de algehele gezondheid ten goede komt.

Praktisch

Een counseling gesprek duurt gemiddeld 45 à 60 min. en kost 65 Euro (met gedeeltelijke terugbetaling)

Op zoek naar gezondheid: Medische counseling als reisgids?

Ons land staat gekend voor z’n hoogwaardige en laagdrempelige gezondheidszorg. Deze belangrijke verworvenheid staat echter onder grote druk vanwege de explosief stijgende kostprijs die niet meer in verhouding staat tot de winst ervan. Bovendien kan het paradigma dat gehanteerd wordt in de geïnstitutionaliseerde gezondheidszorg, onvoldoende duurzaam antwoord geven op de nieuwe uitdagingen die zich stellen op het vlak van gezondheid: gevolg is een toename van chronische en degeneratieve ziekten, van moeilijk hanteerbare ziektebeelden waar psyschische en somatische aspecten nauw verweven zijn (CVS, ME, fibromyalgie, ...), van psychische klachten (depressie, suïcide), van stressgerelateerde pathologieën, etc.

Dit kan uiteraard niet los gezien worden van een algemene tijdsgeest, van maatschappij-brede evoluties waarin zowel individueel als collectief fundamentele keuzes noodzakelijk zijn om te komen tot een gefundeerd antwoord op deze uitdagingen. Op welke manier bvb. kan het streven naar demedicalisering en matiging van uitgaven in de gezondheidszorg, verzoend worden met het dwingende economische model van groei en concurrentie, dat ook geldt voor de gezondheidssector?

Hoe kan men maatschappelijk streven naar psychische gezondheid, als dit dwingend economisch model ons opjut tot steeds maar meer consumeren, meer concurreren, meer presteren?

Voor de meeste van de genoemde aandoeningen is fundamentele genezing of verbetering van de gezondheidstoestand pas mogelijk als er fundamenteel nieuwe keuzes gemaakt worden; en dit geldt zowel op individueel als op collectief (maatschappelijk) vlak. Gezondheidszorg die de mens in zijn geheel wil behandelen, en aldus menselijke en maatschappelijke groei wil bevorderen.