"Als de ziel gekwetst is en geen taal vindt, dan spreekt het lichaam"Het basiskader van waaruit ik werk in de praktijk, vat ik graag als volgt samen:

" Levenskracht (of vitaliteit) werkt via onze bezieling door tot in onze materiële verschijning.
Deze kracht is onpersoonlijk. De intelligentie daarvan is absoluut superieur aan onze rationele intelligentie (IQ), en kun je ook wel vitale, spirituele (of integrerende, of ordenende) intelligentie noemen.
Onbewuste fysieke processen (ongeveer 80% van ons functioneren) zijn het rechtstreekse gevolg van deze vitale intelligentie.
Daaronder dus ook de meeste gezondheidsklachten! Deze hebben maw. steeds een planmatige oorsprong, een duidelijke reden van bestaan vanuit deze intelligentie (die onze rationele intelligentie overstijgt).
Om tot wérkelijk herstel te komen, is het belangrijk om meer voeling te krijgen met deze superieure vitale intelligentie."