Stilstaan bij Stress

Dit 'modewoord' dat zo kenmerkend is voor onze maatschappij, wordt in zeer verschillende betekenissen gebruikt. We hebben er allemaal al eens over nagedacht en voelen ons er meestal vrij nauw bij betrokken. Het schept daardoor ook een soort band: "Ja, stress, dat ken ik ook...". Bovendien is het een verschijnsel dat heel duidelijk de continue interactie tussen lichaam en geest illustreert.

Het wetenschappelijk onderzoek rond stress zorgt dan ook voor boeiende inzichten en vernieuwingen in de menswetenschappen.

Reden te over dus om eens stil te staan bij dit boeiend en zeer actueel thema.

Download de volledige versie hier!