Immuniteit & Vitaliteit

In deze vorming willen we vooral komen tot meer aandacht voor het grote belang van psychische en emotionele factoren bij het onderhouden van een goede immuniteit.

We overlopen eerst enkele meer gekende fysieke aspecten van immuniteit. Daarna bespreken we hoe emotionele en mentale factoren erg bepalend zijn voor de conditie van het immuunsysteem.

Op die manier wordt duidelijk hoe belangrijk een goede emotionele en mentale hygiëne is voor onze fysieke gezondheid. Ons vitaliteitgevoel is daar een belangrijke parameter voor, die nog voor het optreden van fysieke symptomen, al aanwijzingen kan geven over ongezonde mentale en emotionele patronen die onze gezondheid ondermijnen.

Download de volledige versie hier!