Hoe gaat dit heel concreet in z’n werk?

Ik leid als opsteller de sessie. De vraagsteller licht bij aanvang kort z’n vraag toe. Samen bepalen we welke elementen/personen uit de vraag best meegenomen worden in de opstelling. Uit de kring van aanwezigen kiest de vraagsteller dan puur gevoelsmatig representanten hiervoor.

De vrager stelt deze representanten ook weer puur gevoelsmatig op in de centrale ruimte (“het veld”, dat symbool staat voor het collectief onbewuste). De opsteller bevraagt dan de representanten op hun gewaarwordingen en gevoelens. Hij luistert naar hetgeen in hen opkomt, naar hetgeen ze eventueel t.o.v. de anderen uitspreken. Hij kijkt opmerkzaam naar de eventuele bewegingen die zij wensen uit te voeren. Tegelijkertijd houdt hij goed voeling met de vraagsteller en doet hij de nodige interventies in het proces. De opsteller begeleidt zo de dynamiek die ontstaat in een richting die gericht is op herstel en groei.

Men kan dus op 3 verschillende manieren deelnemen aan een opstellingsavond:

  • Als vraagsteller: Iemand die een concrete vraag geformuleerd heeft (eventueel al verkend in een voorbereidend gesprek) en daar met de methodiek van opstellingen wil rond werken.
  • Als representant: Dit wil zeggen dat men wil deelnemen aan een opstelling in de rol waarvoor de vraagsteller u intuïtief kiest. Een representant helpt mee door aandachtig te zijn voor de gewaarwordingen en gevoelens die hij/zij ervaart tijdens de opstelling. Zodoende is de representant een “spreekbuis” voor onbewuste dynamieken. De begeleider kadert dit dan verder vanuit systemische kennis en ervaring.
  • Als neutrale toeschouwer: Aanwezigen helpen het veld te dragen, louter door hun aandachtig erbij zijn.